Iragarki erradiofonikoa, Nafarroako adinekoen egoitzetako publizitate-kanpaina "segurtasun osoarekin"

 

Musika konposatzeko prozesua:

Parte-hartzaileen irribarreen muskulu-jarduera grafiko batzuetan erregistratzen da. Y ardatzak (bertikala) muskulu-jardueraren intentsitatea islatzen du, eta x ardatzak (horizontala) jarduera hori garatzen den denbora. Altuera/denbora erlazio hori edozein musika-piezaren oinarrian ere badago. Musika-pieza bat denbora jakin batean garatzen diren eta iraupen jakin bat duten balio (altuera) jakin batzuk bezala defini genezake.
Musika konposatzeko erabili dudana kanpainak emandako grafikoetan erregistratutako balio horiek dira. Erregistro horiek zehazten dituzte musika-noten altuera-balioak, soinuaren kolorearekin, balio horien iraupenarekin eta denbora-garapenarekin lotutako beste aldagai batzuk.

 

 

 

Nola zehazten dituzte muskulu-erregistroek musikaren altuera, iraupena eta beste aldagai batzuk?

Tresna hibrido analogiko-digital bat sortu dut, balio horiek musika-nota eta soinuaren tinbrearen modulazio bihurtzen dituena. Instrumentuak Pure Data programazio-lengoaia musikal eta bisualaren bidez programatu dudan mikrokonputagailu bat du. Mikroordenagailu horren eta programaren bidez, grafikoen balioak tempo jakin batera irakurtzen ditut, eta balioak, eskalatuta, Midi bidez bidaltzen ditut, eta tentsioaren bidez Moog Mother-32 sintetizadore analogiko erdimugikorrera.

Grafiko bakoitzak bi parte-hartzaile islatzen ditu, elkarri eraginez. Parte-hartzaile baten erregistroak erabiltzea erabaki dut noten altuerari balioa emateko (Midi bidez), eta beste parte-hartzailearen erregistroak soinuaren kolorea modulatzeko (tentsio-kontrolaren bidez, sintetizadorearen iragazkia mozteko balioa modulatuz, hau da, soinua ekualifikatuz eta, horrela, tinbre desberdina emanez). Horrela, parte-hartzaile batek adibidez DO nota zehazten duen bitartean, beste parte-hartzaileak nota hori tinbre espezifiko batekin jotzea eragiten du. Musikaren tonalitatea eta tempoa nik hartutako erabakiak dira, baita iragazkiaren aldakuntza-maila ere.

Azken emaitza elkarrekin jotzen duten bi doinu dira, arestian azaldu dudan bezala sortuak, baina partaide bakoitzaren funtzioa doinu horietako bakoitzarentzat alderantzizkoa delarik. Horrela, 1. doinuan A parte-hartzaileak notak zehazten ditu eta B parte-hartzaileak soinuaren tinbrea, eta 2. doinuan funtzio horiek alderantzikatu egiten dira, B parte-hartzaileak notak zehazten ditu eta A parte-hartzaileak tinbrea zehazten du. Jakina, melodia biak tempo berarekin eta sinkronizatutako abiapuntu beretik erreproduzitzen dira. Bere interakzioa grafikoetatik datorrena da hertsiki. Ondoren, hiru grafikoetako bakoitzetik ateratzen diren hiru musika-piezetatik zein erabili aukeratu dut, baita piezaren zein zati erabili ere (pieza bakoitzak 3 minutu irauten du, eta ziriak, 30 segundo).

Gainera, txistu zorrotz bat ere egin dut, inguru zientifiko batean edozein bizi-jarduera detektatzen duen makina baten soinu gisa ezagutu ohi dena simulatuz, eta hori ere zorrozki sortu da kanpainako grafikoen erritmoarekin. Musika-pieza txistu horrekin hasten da, eta, ondoren, irribarreei dagozkien doinuak gehitzen zaizkio, haien artean eta txistuarekin elkarreraginez, eta txistua berriz isolatuta amaitzen da.

Azken nahasketa eta musika grabatzeko masterra Arturo Ramonek egin du.

 

Brandok en enkargua (Kominukazio Agentzia, Iruñea). María Llorens, kontzeptuaren zuzendari sortzailea.

 

Leyre Mateos Galarzak itzulitako testua.

 

Bi melodiako grafikoen garapena bistaratzea (afinatuak eta iragazki tonalarekin, tinbre modularrik gabe). Pure Data Laptop-en.

 


 

Azken doinuetako baten grabaziotik abiatzen da. Melodia grafiko batek zehazten du, beste grafiko batek modulatutako tinbrearekin, grabazioan inolako manipulaziorik gehitu gabe. Pure Data mikroordenagailuan + Moog Mother-32.

 


 

Gogoko grabazioaren hautaketa: "Patricia_MAngeles_2_Toma_de_la_risa_al_final" grafikoari dagozkion bi doinu batera, modulatuta, txistua gehituta.

 


 

Grafikoaren argazkia datu bihurtzea

 


 

Muskulu-erregistro baten lehen itzulpena notetan (afinatu gabe eta iragazki tonalik gabe). Pure Data Laptop-en

 


 

Bi melodia batera (afinatuak eta iragazki tonalarekin, tinbrea modulatu gabe). Pure Data Laptop-en

 


 

Nola eratzen da mikroordenagailuan erabili beharreko grafikoa? Pure Data Laptop-en.

 


 

Melodiarako lehen hurbilketa, beste grafiko batek modulatutako tinbrea duen grafiko batek zehaztua (delay sinkronizatuarekin, azkenean baztertu nuena). Pure Data mikroordenagailuan, Moog Mother-32, Roland Demora (delay semimodular)

 


 

Esplorazioa/inprobisazioa parametroak aldatuz (erasoa, tempoa, oktabak), grafiko batek zehaztutako melodiarekin eta beste grafiko batek modulatutako tinbrearekin (delay sinkronizatuarekin, azkenean baztertu egin bainuen). Azkenean, beste edozein manipulazio baztertu nuen. Pure Data mikroordenagailuan, Moog Mother-32, Roland Demora (delay semimodular).

 


 

Azken doinuetako baten grabazio osoa. Melodia grafiko batek zehazten du, beste grafiko batek modulatutako tinbrearekin, grabazioan inolako manipulaziorik gehitu gabe. Pure Data mikroordenagailuan + Moog Mother-32.